Open dag moskeeën 21 oktober

Onder motto: Openheid leidt tot verbinding – Moskee Dar Assalaam

“O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”
-Koran, Surah 49 : Ayah 13

In de maand oktober 2018, openen 3 moskeeën in Haarlem hun deuren voor iedereen. Moslim, niet-moslim, man, vrouw, jong en oud. Het doel van deze opendag is de Haarlemmers kennis te laten maken met de moskee en hem/haar te laten zien wat er zoal allemaal in de moskee gebeurt. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de gelegenheid om een gezellige sfeer te creëren en ruimte te bieden voor ontdekking, interactie en dialoog.
Bij deze nodigen wij een ieder uit; u bent van harte welkom! Neem gerust uw vrienden, familie en/of kennissen mee, want op deze dag is er genoeg te doen voor een ieder!

Zondag 21 oktober 2018 (13.00 – 16.00 uur)
Moskee Dar Assalaam
Betuwelaan 15, 2036 GV Haarlem
023-536 54 85

Hier de flyer!