Opschonen van rommel in Park Molenwijk!!!

Door in totaal 25 vrijwilligers van de wijkraad Molenwijk en Bermbende Haarlem werd
het Molenplaspark in Schalkwijk flink schoongemaakt en ze kregen hier de hulp
van een aantal leden van GroenLinks en PvdA.
Onder andere een kussen en wat gordijnen uit de bosjes gevist, die we mochten lozen
in de container van restaurant De Molenplas.
Daar werd ook koffie en thee aangeboden aan de deelnemers.
Dank, Molenplas!