Ouderenbijeenkomst 6 maart 2018

Gemeente Haarlem en de Ouderenbonden Haarlem nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 6 maart 2018. De gemeente Haarlem wil met u een aantal onderwerpen bespreken. U krijgt informatie, maar kunt ook vertellen wat uw eigen ervaringen zijn.
Aanmelden kan tot 28 februari.

Locatie en tijd
Moeder van de Verlosserkerk aan de Prof. Eijkmanlaan 48 in Haarlem.

De bijeenkomst is van 13.30 tot 16.0 uur met een pauze.
De zaal is open vanaf 13.00 uur.
De toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid.

Aanmelden noodzakelijk!

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij de volgende personen:

Jan Stuve 023 536 8045 of jstuve@gmail.com
Lia Burger 023-5331797 of liaburger1942@gmail.com
Clemens Reus 023-5391021 of clemens.reus@gmail.com

Geef aan met hoeveel personen u wilt komen.

Onderwerpen bijeenkomst

Sociaal wijkteams

Gesprek over de laatste ontwikkelingen van de sociaal wijkteams in Haarlem. En we luisteren
naar uw ervaringen met de sociaal wijkteams.

WMO regelingen

We informeren u over de actuele ontwikkelingen binnen de WMO.

Zorgpolis

De gemeenten Haarlem en Zandvoort bieden de Gemeentelijke zorgpolis aan voor inwoners met
een laag inkomen. Dit is een basisverzekering met een aanvullende verzekering én een
tandartsverzekering. Bij deze zorgpolis wordt het eigen risico van € 385 niet in rekening gebracht.
Er zijn verschillende aanvullende verzekeringen (zorgpakketten). U kunt de verzekering
afstemmen op de zorg die u nodig heeft.

Blijverslening

Met de Blijverslening kunnen ouderen hun woning aanpassen, voordat zij zich minder goed door
hun eigen huis kunnen bewegen. Met een levensloopbestendige woning kunnen ouderen langer
thuis wonen. De lening kan ook ingezet worden voor bewoners met een zorgvraag en een
aanvulling zijn op de Wmo-voorzieningen.

Parkeren in Haarlem

Parkeren in Haarlem moderniseert met nieuwe parkeerautomaten, ‘parkeerapps’ en het digitaal
aanvragen van parkeerproducten. We bespreken met u waar u tegenaan loopt bij het gebruik
van parkeerproducten in Haarlem.

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en langdurige zorg, verleend door een naaste. Als mantelzorgers de
zorg voor hun naaste niet meer aan kunnen, lopen ze het risico om overbelast te raken. Ze
kunnen dan niet meer de juiste ondersteuning geven. Wat kunnen we doen om te voorkomen
dat mantelzorgers overbelast raken?

Valpreventie

Het Rode Kruis is aanwezig om u te informeren over het cursusaanbod en activiteiten op het
gebied van valpreventie.