Overig

Overig
Buiten Beter Buiten Beter App Android of Buiten Beter App iPhone
Burgernet www.burgernet.nl
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 023 531 58 42 www.bdkennemerland.nl
Handhaving Gemeente (bv milieupolitie): 023 511 49 50 of 023 511 47 05
Juridisch loket 0900 80 20 www.juridischloket.nl
Slachtofferhulp 0900 0101
Streetcornerwork (bij overlast van hangjongeren) 06 140 13 460
Gemeente Haarlem – Meldpunt (zwerfvuil, kapotte stoeptegels, lantaarnpalen enz.) 14 023 – www.haarlem.nl/melding
Hoogheemraadschap Rijnland (bij afval in het water) 071 306 35 35
Ongedierte bestrijding 0900 84 77
Spaarnelanden (grofvuil) 023 751 72 00, www.spaarnelanden.nl
Vliegtuiglawaai Schiphol 020 601 55 55