Overlast hangjongeren

Momenteel wordt er helaas veel overlast van jeugd ervaren op het Sprielderplein en in het Molenburgpark.  Dit gegeven is bij de gemeente en politie bekend. Zij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Politie en Handhaving accepteren geen overlast en zullen hier streng op handhaven en verbaliseren. Het jongerenwerk zal de jongeren zoveel mogelijk leiden naar activiteiten elders. De gemeente vraagt bewoners om vooral te (blijven) melden. Dit kan bij de politie op telefoonnummer: 0800-8844 of bij handhaving: 0900-5114950.