Participatie

U kunt ook participeren

De Participatieraad Haarlem reikt op 7 juni 2023 de jaarlijkse Participatieprijs uit aan twee aansprekende initiatieven doorHaarlemmers voor Haarlemmers.

U ontvangt deze flyer omdat uw organisatie actief is voor en met burgers van Haarlem.

De Participatieraad stelt het zeer op prijs als u deze flyer wilt verspreiden in uw netwerk en betrokken Haarlemmers aanmoedigt om hun initiatief aan te melden.

U kunt natuurlijk ook zelf een initiatief of uw eigen initiatief aanmelden.

Hiermee hopen wij veel aanmeldingen van mooie initiatieven te ontvangen!

Aanmelden kan tot 24 april 2023 op participatieraadhaarlem.nl/aanmelden

Meer informatie vindt u in de bijgevoegde flyer en onze website    participatieraadhaarlem.nl/participatieprijs

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,  Alex de Groot, Voorzitter Participatieraad Haarlem