Participatieprijs 2022

Welk initiatief wint de Participatieprijs 2022?

Dit jaar reikt de Participatieraad Haarlem voor de zevende keer de Participatieprijs uit!

De Participatieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Haarlems burgerinitiatief dat als doel heeft verschillende groepen of mensen met elkaar te verbinden en dat bijdraagt aan een sterker en socialer Haarlem.
Het beste initiatief wordt beloond met een geldprijs van 1.000 euro. De bedoeling is dat dit
bedrag wordt gebruikt voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van het winnende initiatief. Naast deze geldprijs wordt er een aanmoedigingsprijs van 250 euro uitgereikt en mogelijk ook een publieksprijs van 250 euro.

Welke initiatieven komen in aanmerking?
Het initiatief wordt georganiseerd
door Haarlemse burgers voor Haarlemse burgers
Het is gericht op zorg en aandacht voor elkaar en het (weer) meedoen in de maatschappij

Het werkt aan een open en tolerante samenleving

Ken jij een initiatief dat je wilt aanmelden?
Download het aanmeldformulier van
participatieraadhaarlem.nl/prijs2022/diversen, vul het volledig in en stuur het uiterlijk 1 mei naar participatieraad@haarlem.nl.
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 9 juni 2022 in
Wijkcentrum De Wereld in Haarlem.

Heb je vragen over de Participatieprijs?
Neem contact op via
participatieraad@haarlem.nl
Zie ook:
participatieraadhaarlem.nl/prijs2022

Hier de flyer…