Plannen voor de Zwemmerslaan

De Gemeente Haarlem gaat plannen maken voor de ontwikkeling van het braakliggende terrein aan de Zwemmerslaan 2-4. Wethouder Van Spijk heeft hierover een brief gestuurd aan de Commissie Ontwikkeling. In deze brief geeft hij in het kort aan wat de plannen zijn voor dit gebied en de planning van de realisatie. Van belang is dat Duurzaamheid hoog in het vaandel staat bij de ontwikkeling van het gebied. In bijgaand document leest u alles over de plannen van de gemeente.

Brief wethouder Van Spijk d.d. 6 maart 2017 over Ontwikkelopgave Zwemmerslaan