Populieren Betuwelaan

Op woensdag 15 maart 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het hoger beroep over de kapvergunning voor de populieren, een abeel, een sorbus en een wilg aan de Betuwelaan. Het gaat om 22 bomen aan de slootkant van de weg en 9 bomen aan de huizenkant. De Raad van State heeft bepaald dat de bomen gekapt mogen worden.
De uitvoering van de werkzaamheden gaat in week 13 van start. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Mense uit Heemstede. Het kappen van de bomen zal 3 à 4 werkdagen in beslag nemen.  Alle bewoners van de Betuwelaan hebben bericht van de gemeente ontvangen. Vanwege het plantseizoen zullen de nieuwe bomen in oktober/november 2017 worden geplant.

De bomenkap heeft plaatsgevonden op 29 maart 2017.

Fotoimpressie van Wouter Moné