Praat mee over de bomen in Schalkwijk

Schalkwijk is in ruim vijftig jaar uitgegroeid tot een groene wijk met veel bomen. Veel groen werd aangeplant bij de aanleg van de nieuwe wijk, in de jaren zestig. In die tijd koos de gemeente Haarlem voor snelgroeiende bomen, zoals populieren en wilgen, om in korte tijd een mooie groene wijk te krijgen. Om dezelfde reden werden op sommige plekken veel bomen dicht bij elkaar gezet. Een flink aantal van deze bomen nadert nu het einde van zijn levensverwachting. Dit komt door ouderdom, ziekte of een matige groeiplaats.

Om het groene karakter van de wijk te behouden, wil de gemeente daarom een plan van aanpak opstellen. Hiervoor willen we graag uw mening horen. Wat vindt u  dat er behouden moet blijven of juist moet veranderen aan de bomen in Schalkwijk?

Discussieer mee op www.bomeninschalkwijk.nl

Welke knelpunten zijn er?

  • Ouderdom: ongeveer 13% van de bomen zijn oud en leven waarschijnlijk nog maximaal 15 jaar. Ook zijn sommige oudere bomen kwetsbaar, wat kan leiden tot afbrekende takken.
  • Groeiplaats: door weinig groeiruimte of slechte ondergrond verkeren sommige bomen in slechte conditie of kunnen ze niet optimaal groeien.
  • Ziekten: bepaalde bomen zijn gevoelig voor ernstige boomziekten, zoals essentaksterfte.
  • Onderhoud: sommige bomen hebben regelmatige snoei nodig om geen overlast te veroorzaken en zijn daardoor duur in onderhoud en kwetsbaar voor schimmels.
  • Monumenten: maar 1,2% van de bomen is ouder dan 60 jaar en daarmee ‘monumentaal’.
  • Structuur: de samenhang van boomsoorten en locaties is niet optimaal. Aan de Schipholweg is bijvoorbeeld ruimte voor hoge bomen, in de woonwijken uitsluitend voor kleine.
  • Boomsoorten: er zijn veel dezelfde soorten bomen.
  • Overlast: sommige bomen staan te dicht op elkaar of verzorgen schade of overlast door wortelopdruk.

 

Meer informatie?
Op het platform www.bomeninschalkwijk.nl vindt u meer informatie over de bomen in Schalkwijk. Op de projectpagina www.haarlem.nl/bomen-in-schalkwijk staan ook de beleidsdocumenten van de gemeente Haarlem.

Experiment loting
Omdat het vervangen van bomen ingrijpend is en zorgvuldig moet worden afgewogen, heeft de gemeente besloten tot een bijzonder participatieproces: participatie door loting. Een groep van ingelote bewoners, de ‘Schalkwijk 100’, stelt een bewonersadvies op aan de gemeente om ervoor te zorgen dat de wijk ook in de toekomst een mooie groene omgeving blijft.