Proef met groen mini-wijkje in Haarlem

Op een braakliggend terrein aan de Zwemmerslaan in Haarlem-Schalkwijk moet in september een proef van start gaan met tien verplaatsbare, zelfvoorzienende huisjes, de zogeheten Tiny Tims. Het duurzame mini-wijkje kan daar dan twee tot drie jaar staan.

De Tiny Tim is een klein, duurzaam huisje dat gemakkelijk kan worden verplaatst. Het is zelfvoorzienend dankzij zonnecollectoren en een windmolentje en het beschikt met een waterzuiverende groene buitenwand over een systeem voor hergebruik van het water.
Omdat er voor deze huisjes geen infrastructuur in de vorm van riolering, gas, electra en water hoeft te worden aangelegd, lenen de houten bouwsels zich goed voor een tijdelijke invulling en gebruik van een terrein.

Het college van B en W heeft deze week het licht op groen gezet voor dit tijdelijk gebruik van de kavel aan de Zwemmerslaan. Braakliggende terreinen zijn meestal geen visitekaartje voor de stad, stelt het college.
Met de tijdelijke invulling genereert de gemeente huurinkomsten en wordt een verdere verloedering van het terrein tegengegaan. Het terrein wordt door de bewoners onderhouden en het krijgt volgens het college betekenis voor de buurt, zeker als de bewoners hier ook nog andere duurzame initiatieven gaan ontplooien.

Voorloper
De gemeente ziet het tiny house als een interessante optie voor het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens. Er is zowel interesse voor huur als koop van zo’n huisje en de meeste belangstellenden willen met een aantal huisjes bij elkaar wonen.
Het innovatieve concept, ontwikkeld door de Haarlemse architect Jurgen van der Ploeg en werktuigbouwkundige Hans Peter Föllmi, kent lage bouw- en woonkosten. Het kan Haarlem op de kaart zetten als voorloper van vernieuwende woningbouwideeën, zo verwacht het college.
Het past ook nog eens in het gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaamheid. Voor de verhuur van de huisjes zoekt de gemeente samenwerking met corporatie Elan Wonen, maar ook de gemeente Heemstede wil bijdragen aan het project.
Het project dient tevens als een onderzoek, dat duidelijk moet maken of onbenutte terreinen op een dergelijke manier kunnen worden gebruikt.

Garantie
Voor het stuk grond aan de Zwemmerslaan heeft de gemeente een grootschaliger bouwplan in petto. Dat moet over twee of drie jaar tot uitvoering komen, tegen die tijd gaat de gemeente weer op zoek naar een andere plek in de stad voor de tijdelijke huisjes.
De gemeente geeft de garantie af dat de tien huisjes tenminste tien jaar door de stad mogen trekken.

Bron: Haarlems Dagblad