Schalkhart / Weidehart weer open

NIEUWSBRIEF SCHALKHART/WEIDEHART MEI 2020

WE GAAN WEER OPEN!!

Na uitgebreid intern overleg is besloten dat wij per 11 mei a.s. de dag- en ontmoetingscentra in aangepaste vorm weer openstellen. Hierbij volgen we strikt de richtlijnen van het RIVM en nemen we de handreikingen in acht die specifiek voor dagbesteding zijn opgesteld.

Voor Schalkhart en Weidehart gelden de volgende aanpassingen:

 • Er gaat één groep open in Wijkcentrum de Ringvaart ( de locatie Schalkweide is tot nader bericht gesloten)
 • De dag zal worden gesplitst in twee dagdelen: 10:00- 12:30 en 13:00 – 15:30
 • Per dagdeel zullen er maximaal vier bezoekers, één medewerker en één stagiaire of vrijwilliger aanwezig zijn
 • In het gebouw is tweede medewerker aanwezig als achterwacht, zij is niet op de groep maar doet andere werkzaamheden en is bereikbaar voor collegiaal overleg
 • Medewerkers en bezoekers volgen een strikt hygiëneprotocol dat met o.a. pictogrammen wordt weergegeven in de ruimte
 • Er worden looproutes op de vloer aangegeven
 • De inrichting van de ruimte wordt aangepast zodat de 1,5 m afstand in acht kan worden genomen
 • Bezoekers of medewerkers met klachten blijven thuis
 • Bezoekers komen zoveel mogelijk op eigen gelegenheid
 • Er wordt voorlopig niet gekookt op de locatie. De broodmaaltijd wordt door een medewerker bereid om te voorkomen dat teveel mensen in de weer zijn met voedsel
 • De activiteiten worden aangepast om te voorkomen dat materialen van hand tot hand gaan
 • De ruimte wordt extra schoongemaakt
 • Voor deelnemers die niet kunnen of willen komen geldt dat de ondersteuning die zij de afgelopen weken ontvingen, doorgaat (wandelen, huisbezoek, telefoongesprekken).

Wij hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen, bel of mail ons gerust!

Hartelijke groet,
Veronica van Hattum
Marjolein Huijssoon
Martine Stokvis
Annemarie Sybrandy

En alle vrijwilligers en stagiaires van Weidehart en Schalkhart

06-20005580 (Weidehart) weidehart@kennemerhart.nl
06-23749234 (Schalkhart) schalkhart@kennemerhart.nl