Schalkstad

Het winkelcentrum Schalkwijk, gebouwd in de jaren zeventig van de 20e eeuw, wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. In een unieke samenwerking tussen de gemeente en vereniging van eigenaren wordt gewerkt aan toevoeging van functies als wonen, werken en uitgaan. Schalkwijk krijgt met deze ontwikkelingen een levendig multifunctioneel stadshart.

De nieuwbouwplannen Schalkstad 1e fase dragen bij aan een verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving van het winkelcentrum. Er komen andere functies bij en de buitenruimte wordt vernieuwd. De strategische uitbreiding van het winkelaanbod en looproutes in het winkelcentrum zorgen voor een versterking van de aantrekkingskracht. In de 1e  fase gaat het om 3 bouwlocaties, namelijk het Floridaplein, de Nicepassage en het noordelijk deel van Andalusië. Op het Floridaplein komen winkels, horeca, een parkeergarage en nieuwbouwwoningen. Daartegenover ligt de Nicepassage, de huidige oostelijke ingang van het winkelcentrum. Hier wordt gewerkt aan de komst van een bioscoop, horeca en winkels.

Aannemer BAM gaat in de Nicepassage aan de slag met de bouw van een bioscoop, horeca en winkels. Het bouwrijp maken start begin 2017.
Begin 2018 wordt gestart met de bouw van het vastgoed en dit duurt naar verwachting 1,5 – 2 jaar.