Schalkwijk aan Zet

Met een top-idee voor Schalkwijk zelf aan de slag

De Haarlemse gemeenteraad heeft een budget van €70.000,- beschikbaar gesteld voor de wijkbegroting: Schalkwijk aan Zet. Steden als Den Haag en Amsterdam hebben eerder al succesvol de wijkbegroting uitgevoerd. Voor Schalkwijk aan Zet mag iedereen een idee voor Schalkwijk indienen. De ideeën moeten passen binnen de thema’s: ontmoeten, duurzaam en op straat en groen. Wie een plan indient, voert zelf campagne voor zijn/haar plan. Als de plannen zijn ingediend volgt de haalbaarheidscheck door de gemeente. Daarna mag iedere inwoner van Schalkwijk van 18 jaar en ouder het budget van €70.000,- verdelen over de ideeën. Is jouw plan uitgekozen, dan moet je dat plan binnen twaalf maanden zelf uitvoeren.
Ook voor 2021 is een budget beschikbaar van €70.000,- voor Schalkwijk aan Zet.

Heb jij een mooi plan of idee voor Schalkwijk? Je kan dat plan indienen tussen 21 maart en 18 april 2020. Dit kan op haarlem.nl/schalkwijkaanzet, deze website komt 21 maart online.

Budget voor initiatieven uit de buurt

Haarlemmers met een goed idee voor hun eigen wijk of straat kunnen subsidie aanvragen uit het Leefbaarheid en Initiatiefbudget. Deze aanvraag kan voor uiteenlopende doeleinden gedaan worden, van een beachvolleybalveld, tot een buurtfeest tot het meten van de luchtkwaliteit in de wijk. Steeds meer mensen weten de weg te vinden. Ook dit jaar is er weer €230.000,- beschikbaar en iedereen kan een aanvraag indienen. Dit budget is een subsidie van de gemeente. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Initiatiefraad.