Schalkwijk in boekvorm

Haarlem, 4 sept. 2023

Genootschap slaat handen ineen met illustrator
Schalkwijkse architectonische diversiteit in boekje vereeuwigd

HAARLEM-SCHALKWIJK – Het is vooral de erkenning van de toenemende populariteit van hun stadsdeel dat Schalkwijkers streelt met de publicatie van 120 bouwwerken in ‘Markant Schalkwijk en zijn straatnamen’. Illustrator Sak van den Boom toont met pentekeningen de grote diversiteit in architectonische vormgeving in deel zeven van de reeks ‘Haarlem moet je zien’.

Illustrator Sak v.d. Boom (2de van links) met GOSH-bestuursleden Nick Nuyens, Bert Saan en Marieke v.d. Leij voor ‘Albion’ aan de Engelandlaan. (Foto: Egbert de Vries).

“De beeldvorming omtrent Schalkwijk wordt steeds beter, maar een positiviteitsimpuls is nooit weg,” vertelt Marieke v.d. Leij, voorzitter van Genootschap Oud-Schalkwijk Haarlem (GOSH). “Daarom hebben wij voor deze publicatie de handen ineen geslagen met illustrator Sak van den Boom, die zich geheel toespitste op Schalkwijk.”

Nick Nuyens, die hier vanaf zijn peuterjaren opgroeide, vindt de publicatie een terecht uithangbord. “De motivatie voor nieuwkomers om zich hier te vestigen is het relatief betaalbare woningaanbod opgezet in het ruime, groene karakter. Een mooi samenspel tussen natuur en rechthoekige of langwerpige gebouwen, vierkante torens, ronde objecten, rijtjeshuizen, drive-in woningen, woonerven, moderne hofjes en soms zwierige, architecturale creativiteit zoals in ‘Tango’ en ‘Twister’.”

Bestuurslid Bert Saan, die zelf enkele jaren geleden de hoofdstad voor een appartement aan de Engelandlaan verruilde, herkent zich daarin. “Beetje bij beetje zie je de gentrificatie oprukken. Ik vind Schalkwijk steeds mooier worden.”

“Eind 2022 trok een artikel in Haarlems Dagblad mijn aandacht,” zegt de illustrator. “Daarin legde Wolter Dolfing (96) uit hoe hij de achtergrond van de straatnamen in dit stadsdeel wist te achterhalen. Zo kwam onze samenwerking tot stand. Het boekje bevat blikvangers zoals het voormalige VNU-gebouw, het torentje op de Febo, molen De Eenhoorn of de geschakelde, robuuste bouwdelen van het Spaarne Gasthuis. Maar ook deze met hout beslagen woningen van Albion aan de Engelandlaan of de rijtjeshuizen aan de Aarwinkelweg.”

Burgemeester Wienen ontvangt het eerste exemplaar op vrijdag 29 september 2023 bij Boekhandel De Vries van Stockum, Jacobijnestraat 3, Haarlem. Daarbij interviewt de illustrator Nick Nuyens, mede-oprichter van GOSH. Belangstellenden kunnen de bijeenkomst gratis bijwonen na aanmelding op e-mailadres: c.botman@devriesvanstockum.nl. Inloop vanaf 17.15 uur.

GOSH is eind 2020 opgericht om het historisch besef van Schalkwijk en de sociale verbinding te vergroten. Naast geschiedkundige uitingen op haar Facebookpagina geeft zij historische wandelingen, tentoonstellingen, presentaties, gastlessen en de inmiddels befaamde Genootschapsmiddag die in het voorjaar plaatsvindt.

Facebookpagina: www.facebook.com/groups/217978853057327.

Met vriendelijke groet,
Marieke van der Leij
Nick Nuyens
Egbert de Vries
Bert Saan