Schalkwijk krijgt wijkbegroting

Gemeente Haarlem gaat in 2020 experimenteren met een wijkbegroting in Schalkwijk. De gemeenteraad stelt daarvoor een budget beschikbaar. Wijkbewoners kunnen zelf plannen indienen waaraan ze dat budget willen besteden.

Zo krijgen bewoners meer invloed op de besteding van het budget in hun wijk op gebied van de thema’s duurzaamheid, leefbaarheid en ontmoeting.

Hoe werkt de wijkbegroting?

De wijkbegroting werkt als volgt: er is een budget in Schalkwijk te verdelen. Om gebruik te maken van dit budget dienen bewoners een idee in voor hun buurt en voeren daarvoor campagne. Alle Schalkwijkers mogen stemmen op het volgens hen beste idee. Het budget gaat naar de ideeën met de meeste stemmen. De initiatiefnemer is vervolgens zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het idee.

Het Wijkforum

Naast het democratisch begroten gaat de gemeente werken met een Wijkforum in de buurt rond de Zijlweg-West. Er komt een geloot forum, dat met behulp van een geloot wijkpanel kan ophalen welke thema’s er belangrijk zijn in de wijk. Met een buurtbudget kan het Wijkforum vervolgens samen met bewoners initiatief nemen voor verbetering van de wijk. Het uitwerken van dit experiment vindt in de tweede helft van 2020 plaats.

Haarlemse Initiatieven dagen uit (Right to Challenge)

Bij het Haarlemse uitdaagrecht krijgen bewoners, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties het recht om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen, wanneer zij denken dat zij het zelf beter kunnen organiseren voor hetzelfde of een kleiner budget. Het gaat om taken en voorzieningen op de terreinen van de sociale basis, openbare ruimte (straatbeeld en groen) en duurzaamheid/energietransitie. De gemeente ziet dit uitdrukkelijk als een aanvulling op dat wat de gemeente al aan ondersteuning aan initiatiefnemers biedt.

Meer informatie?

De democratische experimenten zijn een onderdeel van het totale Actieprogramma Nieuwe Democratie. Dit programma werkt aan het verbeteren van participatie en het versterken van initiatiefnemers in de stad. Op de website van de gemeente Haarlem kunt u zien bij welke concrete projecten u mee kunt doen, denken en praten.

Op 12 december wordt over de uitvoering van het programma (punt 7) gesproken in de commissie Bestuur. Lees meer over het programma Nieuwe Democratie.