Schalkwijk

Schalkwijk is het jongste stadsdeel van Haarlem. Tot 1960 had dit gebied in het uiterste zuidoosten van de stad een landelijk karakter. Daarna kwam de bouwgolf op gang en ontstonden vier wijken die typerend zijn voor de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw: Europawijk, Boerhavewijk, Meerwijk en Molenwijk. In Schalkwijk wonen zo’n 32.000 mensen, dat is 21 % van de Haarlemse bevolking. Europawijk is met bijna 10.000 inwoners de grootste wijk van Haarlem.

Voor onderwerpen die wijkoverstijgend zijn hebben de wijkraden van Schalkwijk overleg met de Gemeente en andere partners zoals politie, Dock en de woningcorporaties in het ‘Beleidsoverleg en 4Wijkradenoverleg (BO en 4WRO). Dit overleg vindt één keer in de zes weken plaats

Ook overleggen de wijkraden nog afzonderlijk met de Gemeente. Daarnaast is er een gezamenlijke werkgroep Verkeer en Vervoer.

De vier wijkraden werken samen onder de naam Stichting Wijkbelangen Schalkwijk.

Het gebiedsprogramma Schalkwijk van de gemeente geeft aan welke projecten de gemeente in Schalkwijk uit gaat voeren.