Scholen krijgen Afvalrace bordspel

Spelenderwijs strijden tegen afval

Alle Haarlemse basisscholen ontvangen van de gemeente Haarlem en Spaarnelanden een bordspel en een kwartetspel over afval scheiden en zwerfafval. Het bordspel kunnen kinderen uit groep 7 en 8 in de klas gaan spelen. Voor kinderen uit groep 5 en 6 is er het Afval Weetjes kwartetspel. De spellen zijn ontwikkeld om meer bewustzijn te creëren over zwerfafval en afvalscheiding in Haarlem.

De gemeente heeft samen met Spaarnelanden de spellen laten maken voor Haarlemmers vanaf 6 jaar oud. De spellen gaan over de nut en noodzaak van afvalscheiding en recycling en het afval scheiden thuis. Maar ook over de aanpak van zwerfafval in de wijk. Op deze manier leren Haarlemse kinderen op een leuke en speelse wijze hoe zij zelf thuis én in hun buurt met afval om kunnen gaan. De spellen zijn speciaal toegesneden op de Haarlemse situatie.

Het Afvalrace bordspel bordspel en Afval Weetjes kwartet sluiten aan bij de afvalscheidingscampagne ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’ en de aanpak van zwerfafval. De spellen zijn een mooie aanvulling op de educatie over milieu en duurzaamheid. Onder het mom ‘jong geleerd is oud gedaan’ kunnen kinderen zelf aan de slag met afvalscheiding en het schoon houden van de stad.