Seminar HaarlemKlem

Beste mensen,

Nogmaals nodigen wij u uit om aan te schuiven voor een goed gesprek.

Onderwerp: hoe realiseer je een constructieve dialoog tussen bewoners en bestuur van onze stad. Aanleiding is de gang van zaken rond het parkeerreferendum. Dat moet beter kunnen. Maar hoe? Hoe realiseer je een constructieve communicatie? Hoe kan het grotere plaatje in beeld worden gebracht. Hoe kunnen burgers en bestuur verder?

Inzet van dit seminar is dat de aanwezigen hun inzicht in deze materie vergroten. Dit door een open dialoog en uitwisseling van ideeën en perspectieven. U bent welkom om hieraan deel te nemen.

Voor de duidelijkheid: HaarlemKlem is een onafhankelijik burgerinitiatief, en zet haar deskundigheid in ten behoeve van de open dialoog.

U kunt zich aanmelden via www.haarlemklem.nl