Petitie Skaeve Huse en Domus Plus niet in Boerhaavewijk

De gemeente Haarlem wil op het terrein van de waterzuivering aan de Boerhaavelaan een woonvoorziening vestigen voor mensen met verslavings-, psychiatrische en/of psychische problematiek die elders niet te handhaven zijn. Deze voorziening vormt een bedreiging voor de veiligheid in Boerhaavewijk.

Bent u het hier mee eens en wilt u Boerhaavewijk steunen, klik dan op de link en onderteken de petitie.