Sociale voorzieningen

 

Sociale voorzieningen
Sociaal Wijkteam Haarlem Website: www.sociaalwijkteams.nl/haarlem
Veilig Thuis Kennemerland (Kindermishandeling en Huiselijk geweld) Oostvest 60, Haarlem 800 6200 (tijdens kantooruren)

0900 126 26 26 (buiten kantooruren) www.veiligthuis-ken.nl

Kindertelefoon 0800 04 32
SHDH De Molenburg Groningenlaan 12, 2036 EN Haarlem 023 543 03 00 www.shdh.nl
Kontext (o.a. Sociaal raadslieden, Ouderenadviseur): 023 543 32 00 www.kontext.nl
Ouderenloket 023 543 09 90
Sociaal Wijkteam Europawijk en Molenwijk 023 543 09 90

wijkteam-schalkwijk2@haarlem.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 088 995 84 84

info@cjghaarlem.nl

Jeugdcultuurfonds www.jeugdcultuurfonds.nl/haarlem
Jeugdsportfonds www.haarlem.jeugdsportfonds.nl
Vrijwillige hulpdienst Voor klussen en diensten 023 535 37 00
Vrijwilligers Centrum Haarlem e.o. 023 531 48 62 www.vwc-haarlem.nl
Vrijwilligers Academie Haarlem 023 531 48 62 www.vrijwilligersacademiehaarlem.nl
Haarlem zoekt Maatjes 023 531 48 62 www.haarlemse-maatjes.nl
Buurtbemiddeling (kan ingeschakeld worden bij burenruzies): 023 569 88 83 www.problemenmetjeburen.nl
Loket Haarlem 023 543 09 90 www.lokethaarlem.nl
Dock 023 543 60 04 www.dock.nl/haarlem/schalkwijk