Sociale voorzieningen

 

Sociale voorzieningen
Buurts Website: sociaalwijkteams.nl/locatie/buurts
023 543 09 92 wijkteameuropawijk-molenwijk@buurts.nl
Veilig Thuis Kennemerland (Kindermishandeling en Huiselijk geweld) Voor informatie, advies en meldingen 800 2000 (24/7) www.veiligthuis-ken.nl
Voor overige vragen 088 800 62 00. Zie ook www.vooreenveiligthuis.nl
Kindertelefoon 0800 04 32
SHDH De Molenburg Groningenlaan 12, 2036 EN Haarlem 023 543 03 00 www.shdh.nl
Sociaal raadslieden: 088 855 51 78
Ouderenloket 023 543 09 90
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 088 995 84 84 info@cjghaarlem.nl
Jeugdcultuurfonds www.jeugdcultuurfonds.nl/haarlem
Jeugdsportfonds www.haarlem.jeugdsportfonds.nl
Vervoersvragen Zoefzoef: 023 543 60 46 tussen 9.00-12.30 uur van maandag t/m vrijdag
Haarlem voor elkaar www.haarlemvoorelkaar.nl/
Vrijwilligers Academie Haarlem 023 531 48 62 www.vrijwilligersacademiehaarlem.nl
Buurtbemiddeling (kan ingeschakeld worden bij burenruzies): 023 569 88 88 www.meerwaarde.nl/thema/wonen-leefbaarheid/burenruzies/buurtbemiddeling
Een andere mogelijkheid is www.problemenmetjeburen.nl