Sporten tijdens staking

Op woensdag 6 november gaat het onderwij s staken.
Wij bieden de kinderen die dag een sportieve en leuke
activiteit.

Sport & Fun
Spaarnehal
Tij d: 13:00 – 17:00 uur
Kosten: gratis