Spreekuur Wijkraad Politie en Handhaving

Vanaf dinsdag 16 april a.s. is er de mogelijkheid voor alle bewoners van Molenwijk om hun problemen te bespreken met de wijkraad, de wijkagent of met Handhaving.

Zoals in veel wijken al gebruikelijk is, gaan wij een wekelijks spreekuur beginnen. Elke dinsdag van 11.00 – 12.00 uur kunt u spreken met wijkraad, wijkagent en/of iemand van Handhaving.

Het is niet de bedoeling dat u hier aangifte komt doen, dat moet nog steeds op de normale manier. Maar u kunt over allerlei zaken komen praten, die u van belang vindt.

We hopen dat veel mensen van deze mogelijkheid gebruik zullen gaan maken.

Enne… gewoon een kopje koffie komen drinken mag ook!!