Start bouwrijp maken Centrum Schalkwijk

Geachte heer, mevrouw,

Het winkelcentrum Schalkwijk, gebouwd in de jaren zeventig van de 20e eeuw, wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. Met deze brief informeer ik u over de uitvoering die binnenkort van start gaat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door diverse aannemers.

Bouwrijp maken

Om de vernieuwing mogelijk te maken wordt eerst het Californiëplein / Floridaplein bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen of verplaatsen van bovengrondse en ondergrondse obstakels. Bestaande bomen en bestrating worden verwijderd. Ondergronds worden kabels, leidingen en de riolering verlegd.

Sloop en sanering

Californiëplein 2, 3 en 3A, (de winkels van de Gouden Naald, Wokpoint en bakkerij Nazaar) worden gesloopt om ruimte te maken voor een bioscoop.
Voorafgaand aan de sloop wordt eventuele asbest verwijderd.

Planning

De bouwrijp werkzaamheden starten begin februari 2018 en duren tot 30 juni 2018.
Het kan voorkomen dat de planning door weersomstandigheden aangepast moet worden.

Bereikbaarheid winkelcentrum

Tijdens de werkzaamheden is het winkelcentrum voor voetgangers onverminderd bereikbaar. De looproutes worden aangegeven via bebording.

Gevolgen voor bereikbaarheid

Voor auto en busverkeer zijn er geen gevolgen voor bereikbaarheid van het winkelcentrum. De werkzaamheden vinden plaats op de parkeerplaatsen van het Californiëplein en het Floridaplein. Voor fietsers wordt een omleiding ingesteld vanaf het Roosje Vospad via de Briandlaan en de Floridabrug. De fietsverbinding over het Californiëplein vervalt in verband met alle werkzaamheden.

Parkeren

Parkeren op het Californiëplein en Floridaplein is beperkt mogelijk vanaf februari 2018 door alle bouwactiviteiten. Parkeren in de parkeergarage blijft mogelijk.

Markt

De dinsdagmarkt blijft op het Californiëplein aanwezig tot en met juni 2018. Vanaf 1 juli 2018 krijgt de markt een alternatieve locatie nabij het winkelcentrum.

Overige ontwikkelingen fase 1 2018

Ontwikkelaar AM start medio 2018 met de ontwikkeling van het Floridaplein. Hier komen nieuwe supermarkten, winkels, horeca, een parkeergarage, woningen, en een nieuw aan te leggen openbare ruimte. Ook aannemer BAM start in 2018 met de bouw van een bioscoop en winkels aan de Nicepassage.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Max Lether, bouwmanager, op werkdagen via 06 55 38 84 18 of via m.lether@fakton.com. Actuele informatie en het overzicht van de werkzaamheden vindt u op www.haarlem.nl/centrumschalkwijk. Hier de officiele aankondiging.

Met vriendelijke groet,
M. Kaldenhoven
Procesmanager
Gemeente Haarlem