Tegelwipactie september

Tegelwipactiedag op zaterdag 23 september 2023

Voor het derde opeenvolgende jaar vindt in Haarlem een Tegelwipactiedag plaats. Op 23 september kunnen inwoners van Haarlem op verschillende plekken in de stad tegels en zand omruilen voor planten. Alle tegels die op deze dag worden ingeleverd tellen mee voor gemeente Haarlem in het NK Tegelwippen. Deze landelijke wedstrijd tussen gemeenten heeft als doel om meer ruimte te maken voor groen. Dit voorjaar hebben inwoners van Haarlem al zo’n 6000 tegels ingeleverd. Op 23 september hopen we dat er nog meer tegels plaats gaan maken voor planten. Zo kleurt Haarlem groener.

Haarlem werkt aan een groene en klimaatbestendige stad. Bomen en planten zorgen voor een fijne leefomgeving. Haarlem heeft extra reden om de mouwen op te stropen want er zijn nog vele versteende buurten.
We krijgen steeds vaker te maken met extreme regenbuien.
Meer groen en minder tegels in de stad helpt om wateroverlast door heftige buien tegen te gaan en zorgt voor verkoeling. Haarlemmers kunnen zelf natuurlijk ook maatregelen nemen. Groene, levende tuinen maken Haarlem mooier en ze spelen een grote rol bij het verrijken van de biodiversiteit.

Kleur jij Haarlem groener?

De Tegelwipactiedag op 23 september is bedoeld om inwoners van Haarlem te helpen hun eigen tuinen te vergroenen. Dat is ontzettend leuk om met elkaar te doen en vergroot de leefbaarheid in de stad.
Op verschillende locaties in de stad staan vrijwilligers klaar om hun buurtgenoten te helpen. De spelregels zijn eenvoudig. Iedereen kan tegels wippen in eigen voor- of achtertuin of langs de gevel. Inwoners brengen
tegels en zand naar één van de ruilpunten in de stad. Zij krijgen daar 3 planten per huishouden cadeau. Mensen die grote hoeveelheden tegels afvoeren met een aanhanger mogen direct  doorrijden naar het Milieuplein. Grote hoeveelheden zand kunnen worden opgehaald door een particulier vuilverwerkingsbedrijf. De spelregels en inleverlocaties staan op haarlem.nl/groen.