Tegelwippen

19 april 2022, Haarlem

Haarlem speelt mee in het NK Tegelwippen

Haarlem doet mee met het NK Tegelwippen, de landelijke wedstrijd tussen verschillende gemeenten met als doel: meer ruimte voor groen in de stad. Op zaterdag 14 mei 2022 vindt in Haarlem tussen 10.00 en 16.00 uur een stadsbrede tegelwipactie plaats.

We krijgen steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Tegelijkertijd moeten wij ons voorbereiden op lange periodes van hitte en droogte. Haarlem wil in 2050 klimaatbestendig zijn. Door slimme maatregelen te nemen kunnen we er samen voor zorgen dat de gevolgen voor bewoners beperkt blijven. De gemeente zet zich in voor een groene, klimaatbestendige openbare ruimte. Maar Haarlemmers kunnen zelf natuurlijk ook maatregelen nemen! Minder tegels en meer groen in de stad helpt om wateroverlast door heftige buien tegen te gaan. Bomen zorgen voor verkoeling tegen hitte en een betere luchtkwaliteit. Planten en bloemen vergroten de biodiversiteit.

Te weinig groen
In onze nabije omgeving kunnen we aan de slag. Uit recent onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu blijkt namelijk dat er in gemeenten nog te weinig plek is voor groen in de openbare ruimte. In de 32 grootste gemeenten (100.000 inwoners of meer) voldoet 53% van de buurten niet aan het criterium van 75㎡ groen per woning. Meer dan de helft van de buurten in deze steden is dus ‘versteend’, terwijl groen juist zo belangrijk is bij extremer weer. Ook in particuliere voor- en achtertuinen liggen de kansen voor het oprapen. Uit onderzoek van Cobra GroenInzicht blijkt dat bijna de helft van het tuinoppervlak in Nederland versteend is.

Haarlem wil vergroenen
Haarlem heeft extra reden de mouwen op te stropen want we zijn één van de meest versteende steden van Nederland. Verschillende wijken hebben te maken met hittestress in zomers en wateroverlast bij heftige buien. Dat moet anders willen we de klimaatcrisis te lijf gaan. Vergroenen is ook nog eens ontzettend leuk om te doen en vergroot de leefbaarheid in de stad.

In Haarlem wil de gemeente juist daarom bewoners stimuleren om hun eigen tuin of gevel te vergroenen. Het bewonersinitiatief om ruilpunten in te richten waar inwoners tegels en zand kunnen inleveren tegen planten ondersteunt ze van harte. Vorig jaar was de Tegelwipactie in Haarlem al een groot succes. Deze editie verwachten we nog veel meer vergroenings acties. Bovendien zijn er inmiddels 10 ruillocaties verspreid over de stad. Zo kan iedereen in zijn eigen wijk terecht voor planten en tuiniertips van buurtgenoten. Actieve buurtvergroeners geven daar het goede voorbeeld en motiveren hun buurt om mee te doen.

“Ik heb gemerkt dat veel mensen wel groen(er) willen, maar niet weten waar te beginnen. Het geeft mij energie om dat voortouw te nemen en daardoor een groenere wijk te zien ontstaan.” – Bertwin Menninga, Klimaatburgemeester Haarlem in 2021

“Tegels vervangen voor groen is een hartstikke leuke activiteit en een concrete actie om in jouw directe omgeving iets te kunnen doen aan een groot probleem als klimaatverandering.” – Laura Schön, @Tegeltantes

“Samen eten verbindt en samen vergroenen ook. De meeste mensen houden van natuur. Ik ook! Tegelwippen is heel laagdrempelig, iedereen kan meedoen en je ziet direct resultaat.” Brigitte Kool, Stadmaker

Vanaf 14 mei 2022 maken tegels plaats voor vergroening in Haarlem

Op zaterdag 14 mei 2022 vindt in Haarlem tussen 10.00 en 16.00 uur een stadsbrede tegelwipactie plaats. Het is mogelijk om tegels en zand op verschillende plekken in de stad om te ruilen voor planten.

Inleverpunten:
• Buurtcentrum De Tulp (Rozenprieel)
• De Stookkamer (Zuidwest)
• Ecosol locatie De Nieuwe Werf (Patrimoniumbuurt)
• Hoek Koralensteeg (Houtmarkt, Burgwal en Scheepmakersdijk)
• Max Eeuweplein (Sportheldenbuurt)
• Nieuw Guineaplein (Indische Buurt)
• Wijkcentrum ’t Broederhuis (Amsterdamse buurt)
• Wijkcentrum Alleman (Parkwijk)
• Wijkraadkamer (Europawijk)
• Zaanenpark (Planetenwijk en Bomenbuurt)

Spelregels
Het is mogelijk om tegels uit uw voor- en achtertuin in te leveren. Zand en tegels mag u naar de ruilpunten brengen. Daar krijgt u er planten voor terug. (Maximaal 3 per huishouden.)
Geen eigen tuin? Dan kunt u tegels wippen voor een geveltuintje. Meer informatie vindt u onder haarlem.nl/groen

Maak een foto van de oude en nieuwe situatie voor én na een foto en geef de verwijderde tegels door via nk-tegelwippen.nl/meedoen. Dan worden ze meegeteld in het eindklassement voor gemeente Haarlem.

Wint Haarlem de Gouden Schep of de Gouden Tegel?
De gemeente die de meeste tegels per 1000 inwoners wipt (verdeeld over drie klassementen) wint de prestigieuze Gouden Schep. Daarnaast wint de gemeente met de meeste gewipte tegels de Gouden Tegel. Bewoners die hun (gevel)tuin transformeren maken kans op de Publiekswipper award en mooie prijspakketten.

Meer informatie Haarlem

Wilt u weten op welke manieren u nog meer kunt bijdragen aan een groener Haarlem? Kijk dan op haarlem.nl/groen

Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt door de gemeente Haarlem en het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland.

Meer informatie NK Tegelwippen

Voorgaande edities van het NK Tegelwippen
Tijdens de eerdere edities zijn ruim 1,6 miljoen tegels gewipt in voor- en achtertuinen, op stoepen, schoolpleinen en openbare pleinen. Er werd meer dan 14,5 hectare vergroend. Vorig jaar wipte Gemeente Rucphen de meeste tegels per inwoner en verwijderde Gemeente Den Haag effectief de meeste tegels.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA