Tiny Forest in Schalkwijk

Aankomend najaar planten leerlingen van basisschool de Molenwiek samen met Sensa Zorg, Jantje Beton, IVN Natuureducatie en buurtbewoners een Tiny Forest naast de school. Stichting Sensa zorg maakt dit minibos mogelijk samen met sponsoren en daarnaast bekostigen zij allerlei natuurlijke speelelementen die rondom het Tiny Forest geplaatst zullen worden. In de natuurlijke speelplek die zo ontstaat kunnen leerlingen van de school en kinderen uit de buurt spelenderwijs een band opbouwen met de natuur.

Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal -een open plek in het bos- over de Nederlandse natuur. Ook is dit minibos een prettige, gezonde ontmoetingsplek voor buurtbewoners. En bovendien zorgen de bomen en struiken voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Het Tiny Forest in Schalkwijk komt naast basisschool de Molenwiek (Betuwelaan 2) op het veldje grenzend aan het park. Speciaal aan dit bos is dat er omheen allerlei uitdagende natuurlijke speelelementen worden geplaatst. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de inclusiviteit van de speelplek en toestellen, zodat die voor álle kinderen toegankelijk zijn.

Feestelijke plantdag eind 2020
Het Tiny Forest zal worden geplant in het aankomende plantseizoen (vanaf november 2020). De planning en het ontwerp worden gemaakt met de school, Sensa Zorg, Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Ook de buurt zal worden betrokken en op de plantdag in het najaar is iedereen van harte welkom om een handje te komen helpen. Meer informatie op www.tinyforesthaarlem.nl.

Over IVN Natuureducatie
IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur! Meer informatie op www.ivn.nl.