Uitnodiging Oasis bijeenkomst ‘Verder dromen en zorgen’

De Oasis games gaan door! Enkele dromen van buurtbewoners in Molenwijk zijn verwezenlijkt in het weekend van 23 – 24 september. Contacten zijn gelegd en de sfeer is gezet. Maar nu vasthouden!!

Zie bewonersbrief.

Om af te spreken hoe we met alle energie nu verder aan de slag gaan, is een bijeenkomst gepland op vrijdag 6 oktober, van 19.00 – 20.30 uur in de wijkraadskamer, Zwemmerslaan 1 (of ingang Terschellingpad, bij MooiZooi).

Wilt u meepraten, meedenken, meedoen? Of gewoon koffie drinken?

U bent van harte welkom.