UITNODIGING

De afgelopen weken hebben studenten van het Nova College in onze wijk de “dromen” van de bewoners gevangen en verzameld.

En genoteerd.

Op 30 maart presenteren zij de uitkomsten van hun buurtonderzoek in de aula van de Waddenschool.

Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur (zie flyer).

U bent van hart welkom; vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld!!

Tot ziens op de 30e maart.