Vacatures

De Wijkraad Molenwijk is een groep actieve vrijwilligers die een bijdrage levert aan het behartigen van de belangen van de wijk. We proberen input te leveren voor een mooie, leefbare en levendige wijk. Kernpunten zijn daarbij voor ons samenhang in de wijk, voldoende activiteiten voor jong en oud en aandacht voor cultuur.

Secretaris

De Wijkraad Molenwijk moet – helaas, vanwege de verhuizing van de huidige secretaris – op zoek naar een secretaris.
De secretaris maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur.
De openbare wijkraadvergaderingen vinden plaats op de derde dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. Bestuursvergaderingen worden gehouden op de tweede dinsdag van de maand.

Uw activiteiten zijn:

• de spin in het web, overzicht houden van alle activiteiten en afspraken;
• voorbereiden en bijwonen van de wijkraadvergaderingen;
• schrijven van externe brieven;
• constructief meedenken over allerlei vraagstukken;
• onderhouden van contacten;
• representatieve activiteiten zoals recepties.

De secretaris wordt ondersteund door een administratieve kracht die de mail en de postlijst bijhoudt.
U heeft tijd nodig om verslagen, informatie en algemene stukken te lezen, dit kan wat de gevraagde inzet van week tot week verschillen maar houdt rekening met drie uur.
Heeft u interesse, neem dan contact op met de voorzitter van de wijkraad: riet@wijkraadmolenwijk.nl

Groenspecialist

Een groep van ongeveer 7-8 vrijwilligers houdt zich actief bezig met het opknappen van het groen in met name het park achter de Jumbo, maar ook op diverse andere plekken in onze wijk.

Elke eerste woensdag van de maand (van 10 – 12 uur) zijn zij druk doende om openbare ruimtes aan te pakken. Daarbij werden zij ondersteund door een lid van de wijkraad. Dit wijkraadslid heeft nu een fulltime baan gevonden, waardoor hij niet meer beschikbaar is voor deze begeleiding.
Voor de groep is het van groot belang, dat er iemand aanwezig is, die kan aangeven, wat in bepaalde tijden van het jaar wel en wat niet kan/mag worden gedaan.

Vindt u het leuk om met een groep mensen in het groen van onze wijk actief te zijn, en hebt u verstand van zaken: meldt u dan aan als Groenspecialist.

“Buurtouder”

In de ons omringende wijken van Schalkwijk zijn groepen ouders, die regelmatig een rondje maken door de wijk. Tijdens deze ronde maken zij kennis met buurtbewoners en houden zij een beetje toezicht op de wijk. Zij zijn eigenlijk de ogen en oren van de wijk, spreken mensen aan op eventueel foutief handelen en luisteren naar de behoeftes en wensen van de bewoners.

Het is de bedoeling dat een dergelijke groep voor Molenwijk zich eerst gaat oriënteren bij onze buur-buurtouders. Daarna gaan zij zelfstandig aan de slag (eventueel in het begin geholpen door de buurgroep uit Meerwijk.

Heeft u interesse in één van bovenstaande functies?

Neem dan contact op met ons via info@wijkraadmolenwijk.nl.