Vacatures

De Wijkraad Molenwijk is een groep actieve vrijwilligers die een bijdrage levert aan het behartigen van de belangen van de wijk. We proberen input te leveren voor een mooie, leefbare en levendige wijk. Kernpunten zijn daarbij voor ons samenhang in de wijk, voldoende activiteiten voor jong en oud en aandacht voor cultuur.

Handen uit de mouwen – Wijkraad Molenwijk zoekt enthousiastelingen!

De wijkraad Molenwijk heeft momenteel een aantal vacatures; we zoeken hiervoor een aantal vrijwilligers. Het zijn heel uiteenlopende klussen, die gedaan moeten worden. Wilt u iets bijdragen aan het welbevinden van onze wijk? Kijk hier of er iets voor u bij zit.

Vacatures:


Redacteur wijkkrant De Molen.

Vanwege het vertrek van de huidige redacteur ontstaat hier per direct een grote urgentie.
De redactie van De Molen bestaat uit een redacteur, iemand die de correcties uitvoert, de vormgever (we werken met InDesign); deze groep wordt begeleid door een bestuurslid van de wijkraad.
De redacteur van De Molen heeft diverse taken (eventueel kunnen deze door meerdere mensen worden uitgevoerd):

  • Redactievergaderingen, waarin de inhoud van de krant wordt bepaald
  • Artikelen schrijven en ingezonden artikelen beoordelen op belang voor de wijkbewoners     
  • Foto’s verzamelen bij de diverse artikelen
  • Contact houden met de penningmeester i.v.m. donateurs van de wijkkrant en de drukker
  • Contact houden met de bezorgers van de wijkkrant en de tijdige bezorging van de krant regelen.

Goede communicatieve vaardigheden zijn belangrijk voor deze functie. 

Ziet u hier iets in? Mail dan naar: info@wijkraadmolenwijk.nl.


Vormgever wijkkrant De Molen

We zoeken ook een vormgever voor de wijkkrant De Molen. In verband met vertrek naar het buitenland van de huidige vormgever zoeken wij iemand met computerkennis en het liefst enige ervaring met InDesign of andere software pakketten van Adobe. Kennis van pakketten zoals bijvoorbeeld Canva kan voordeel geven bij het eigen maken van InDesign en vormgeven van de wijkkrant. Enthousiasme en creativiteit zijn natuurlijk het belangrijkste.
De wijkkrant verschijnt 4x per jaar (lente, zomer, herfst en winter). Alle artikelen en foto’s worden aangeleverd. Samen met de redactie wordt de vormgeving van de krant gerealiseerd.

Wilt u uw kennis en/of ervaring op dit gebied ten goede laten komen aan de wijk? Stuur een berichtje voor meer informatie naar: info@wijkraadmolenwijk.nl.


Buurtouders

De primaire doelstelling van de buurtouders is een positieve bijdrage te leveren aan het reduceren van jongerenoverlast in Molenwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd om de positie van jongeren te verbeteren. De werkwijze is vooral gericht op preventie. Dit wordt bereikt doordat ouders medeverantwoordelijkheid nemen voor de ontmoetingsplekken van hun kinderen in de openbare ruimte. De buurtouders vervullen ook een signalerende functie voor eventuele andere zaken die ze tegenkomen in de wijk.
Elke dag lopen de buurtouders hun ronde door de wijk. Zij vallen op door hun rode kleding met de aanduiding “buurtouder” op de rug. Zij spreken jongeren aan, die zich niet volgens de regels in de buurt ophouden. Kijken of zij hen kunnen verwijzen naar sportgelegenheden of andere plekken waar zij zich kunnen uitleven.

Voor elke gelopen ronde wordt een kleine vergoeding gegeven.
Iets voor u? Mail even: buurtouders@wijkraadmolenwijk.nl.


Leden werkgroep groen

Een groep van ongeveer 5 vrijwilligers houdt zich actief bezig met het opknappen van het groen in het park achter de Jumbo.
Elke woensdagochtend (van 09.30 – 11.30 uur) zijn zij druk doende om dit park weer aantrekkelijk te maken voor insecten, kleine dieren, vogels én bewoners.
Vindt u het leuk om mee te helpen met deze groep: meldt u dan aan bij info@wijkraadmolenwijk.nl of ga gewoon een keertje kijken op woensdagochtend. 

Heeft u interesse in één van bovenstaande functies?

Neem dan contact op met ons via info@wijkraadmolenwijk.nl.