Vacatures

De Wijkraad Molenwijk is een groep actieve vrijwilligers die een bijdrage levert aan het behartigen van de belangen van de wijk. We proberen input te leveren voor een mooie, leefbare en levendige wijk. Kernpunten zijn daarbij voor ons samenhang in de wijk, voldoende activiteiten voor jong en oud en aandacht voor cultuur.

Handen uit de mouwen – Wijkraad Molenwijk zoekt enthousiastelingen!

De wijkraad Molenwijk heeft momenteel een aantal vacatures; we zoeken hiervoor een aantal vrijwilligers. Het zijn heel uiteenlopende klussen, die gedaan moeten worden. Wilt u iets bijdragen aan het welbevinden van onze wijk? Kijk hier of er iets voor u bij zit.

Vacatures:

Secretaris

Wie meldt zich aan om als secretaris binnen het wijkplatform mee te willen denken en doen? Wij bieden: invloed op het formeren van het wijkplatform, een leuk team om mee samen te werken en de mogelijkheden om mee te denken in de opbouw en instandhouding van onze wijk. Wij vragen: iemand met doorzettingsvermogen, een team player met de nodige vrije tijd, interesse en aandacht voor Molenwijk.


Buurtouders

De primaire doelstelling van de buurtouders is een positieve bijdrage te leveren aan het reduceren van jongerenoverlast in Molenwijk. Tevens wordt een bijdrage geleverd om de positie van jongeren te verbeteren. De werkwijze is vooral gericht op preventie. Dit wordt bereikt doordat ouders medeverantwoordelijkheid nemen voor de ontmoetingsplekken van hun kinderen in de openbare ruimte. De buurtouders vervullen ook een signalerende functie voor eventuele andere zaken die ze tegenkomen in de wijk.
Elke dag lopen de buurtouders hun ronde door de wijk. Zij vallen op door hun rode kleding met de aanduiding “buurtouder” op de rug. Zij spreken jongeren aan, die zich niet volgens de regels in de buurt ophouden. Kijken of zij hen kunnen verwijzen naar sportgelegenheden of andere plekken waar zij zich kunnen uitleven.

Voor elke gelopen ronde wordt een kleine vergoeding gegeven.
Iets voor u? Mail even: buurtouders@wijkraadmolenwijk.nl.


Leden werkgroep groen

Een groep van ongeveer 5 vrijwilligers houdt zich actief bezig met het opknappen van het groen in het park achter de Jumbo.
Elke woensdagochtend (van 09.30 – 11.30 uur) zijn zij druk doende om dit park weer aantrekkelijk te maken voor insecten, kleine dieren, vogels én bewoners.
Vindt u het leuk om mee te helpen met deze groep: meldt u dan aan bij info@wijkraadmolenwijk.nl of ga gewoon een keertje kijken op woensdagochtend. 

Heeft u interesse in één van bovenstaande functies?

Neem dan contact op met ons via info@wijkraadmolenwijk.nl.