VanHier

BUURTS

VanHier Haarlem krijgt vanaf 1 april 2023 de nieuwe naam Buurts. Bestuurslid Godfried Lambriex licht toe: “Tijdens het aanbestedingsproces hebben we gekozen voor de naam VanHier Haarlem. We hebben toen ook een eerste toets uitgevoerd of we de naam konden gebruiken, met als conclusie dat het kon. Toch heeft een onderneming uit een andere bedrijfstak bezwaar gemaakt. Hoewel wij het nog steeds verdedigbaar vinden dat we deze naam gebruiken, hebben we gekozen voor een naamswijziging. We willen graag onze blik op de toekomst richten en onze tijd besteden aan het opzetten van een krachtige organisatie met volle aandacht voor de Haarlemmers, partners en onze medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. Het gaat ons ten slotte om de inhoud en het zo goed mogelijk organiseren en uitvoeren van onze opdracht.”

De komende tijd worden al onze uitingen, social media kanalen en ons algemene e-mailadres aangepast naar de naam Buurts. Ook de website zal per 1 april veranderen van www.vanhierhaarlem.nl naar www.buurts.nl. Telefonisch blijven wij bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 16.30 uur op 023 212 52 00.

#buurts