Vergaderen

In onze wijkraadsvergaderingen bespreken we zaken die in de wijk spelen. We nemen een standpunt in en spreken af of en hoe we zullen  reageren. Dat kan naar de gemeente zijn of andere organisaties zoals het Hoogheemraadschap Rijnland.

Wij vergaderen in onze eigen ruimte aan de Frieslandlaan 1 op elke derde dinsdag van de maand, alleen niet in juli en december. Onze vergadering begint om 19:30 uur en is openbaar.

Afhankelijk van de te behandelen onderwerpen is de wijkagent aanwezig. Ook wonen soms afgevaardigden van politieke partijen de vergadering bij om te horen wat er in de wijk leeft.

Aan het begin van de vergadering is er altijd ruimte voor onderwerpen die bezoekers inbrengen. Aarzel niet met ideeën te komen en mee te doen met onze gesprekken.

Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt. We proberen deze zo compact mogelijk te houden.