Vergadering 15 maart 2022

Locatie: Frieslandlaan 1 (voorheen garage Wester)
Aanvang: 19.30u – uiterlijk einde 21:30 uur
Inlooptijd: 19:15 uur, deelname zonder afspraak, indien mogelijk aanmelden via info@wijkraadmolenwijk.nl

1. Opening vergadering en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Verslag vergadering 15 februari 2022
4. Ingekomen post
5. Concept Groenplan Haarlem
6. Zienswijze wijkraad op Concept Gebiedsvisie Molenwijk-Noord
7. Voortgang ontwikkelingen in de wijk
a. Projecten Schalkwijk aan Zet
b. Reconstructie Zuid Schalkwijkerweg
c. Buurtcamping 2022
8. Rondvraag
9. Sluiting