Europaweg

 

Update!

In fase 4 gaan wij de rotonde Zuiderzeelaan/Laan van Angers bouwen en de aansluitende Zuiderzeelaan en Laan van Angers reconstrueren.
In de eerste week van maandag 5 maart tot vrijdag 9 maart zijn werkzaamheden in de avond en nacht gepland.
Ook verwachten wij na 9 maart bepaalde werkzaamheden in de avond/nacht te doen om veilig te kunnen werken en om het verkeer minimaal te hinderen.

Planning

Fase 4: 5 maart tot medio april 2018

De bouw van de rotonde wordt gefaseerd uitgevoerd. De Zuiderzeelaan en de Laan van Angers worden overdag niet afgesloten voor het verkeer.

Fase 4A: maandag 5 maart tot vrijdag 9 maart

Gefaseerde uitvoering van de Rotonde Zuiderzeelaan/Laan van Angers.
De Zuiderzeelaan en de Laan van Angers worden overdag niet afgesloten voor het verkeer. Om de bouw van de rotonde mogelijk te maken, voeren wij werkzaamheden buiten normale werktijden uit. Het eerste deel van de bouw van de rotonde is van maandag 5 maart tot vrijdag 9 maart (Fase 4A).
Onze werktijden zijn dan vanaf 20.00 uur tot 5.30 uur.
Gedurende deze tijden worden de Zuiderzeelaan en de Laan van Angers wel afgesloten voor het verkeer, uitgezonderd voor buslijn 73 die met behulp van verkeersregelaars de Europaweg kruist.
Overdag werken wij aan de reconstructie van de Zuiderzeelaan en aan de aanleg van riolering in de Laan van Angers.
Bekijk de kaarten van de nieuwe verkeerssituatie van fase 4A gedurende de avond-nacht en overdag.

Fase 4B en Fase 4C: maandag 12 maart tot medio april

Gefaseerde uitvoering van de afbouw van de rotonde en reconstructie van de Zuiderzeelaan en Laan van Angers.
De Europaweg, Zuiderzeelaan en Laan van Angers worden niet afgesloten voor verkeer.
Werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Vanwege de veiligheid en de doorstroming van het verkeer worden bepaalde werkzaamheden in de avond en/of nacht gedaan.

Fase 5: voorjaar 2018

Aanbrengen van de definitieve verharding/deklagen en weginrichting van de Europaweg tussen de Aziëweg en
de Schouwbroekerbrug. De Europaweg wordt in fases gedurende de avond/nacht afgesloten.

 

 

Update!

In de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 januari worden verkeersmaatregelen getroffen voor fase 3 Europaweg. De Costa del Sol wordt dan afgesloten voor de aanleg van de nieuwe rotonde.

Vanaf dinsdag 23 januari wordt het doorgaand verkeer op de Europaweg ter plaatse van de Costa del Sol om het werkterrein geleid. De werkzaamheden zijn nodig om de rotonde Europaweg/Costa del Sol aan te leggen.

Fase 3: 23 januari tot eind februari 2018

Gefaseerde uitvoering van de zuidwestelijke zijde van de Costa del Sol tot aan de Aziëweg. De aansluitingen van de Costa del Sol op de Europaweg wordt afgesloten om de aanleg van de rotonde mogelijk te maken. Het verkeer kan via de Groningenlaan en de Aziëweg de Europaweg op rijden.

Bekijk de kaart van de nieuwe verkeerssituatie vanaf 23 januari 2018 op www.haarlem.nl/europaweg onder actueel.

 

Update!
De werkzaamheden aan de Europaweg verlopen voorspoedig. Vanaf 2 december 2017 wordt de rotonde Zwemmerslaan afgebouwd, waardoor de nieuwe weg vanaf Heemstede (tussen de Schouwbroekerbrug en de Zuiderzeelaan) eerder in gebruik kan worden genomen. De afsluiting Zwemmerslaan is dan niet meer nodig. Om de rotonde af te bouwen wordt het verkeer richting

Schalkwijk tot aan de Zuiderzeelaan over de nieuwe zuidelijke rijbaan geleid.

Medio week 50 (11 t/m 15 december) kan er over dit deel van de weg worden gereden.

N.B. vanaf 23 december tot 8 januari wordt er niet aan de weg gewerkt.
Meer informatie: https://www.haarlem.nl/europaweg/

 

Update!
In de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 oktober worden alle verkeersmaatregelen voor fase 2 geplaatst.

Vanaf dinsdag 31 oktober wordt al het verkeer vanaf de Costa del Sol tot aan de Zwemmerslaan over de in fase 1 aangelegde nieuwe rijbaan van de Europaweg geleid. De aannemer is dan bezig met de nieuwe inrichting van de Europaweg aan de zuidzijde van de Europaweg vanaf de Costa del Sol tot aan Zwemmerslaan. De aansluiting van de Zwemmerslaan, de Engelandlaan en de Groningenlaan op de Europaweg worden afgesloten om de aanleg van de rotondes mogelijk te maken. De Zuiderzeelaan en de Costa del Sol worden niet afgesloten in fase 2. De Zwemmerslaan is in fase 2 afgesloten voor autoverkeer, dat via de Amelandstraat de wijk uit kan rijden. Bewoners zijn hier schriftelijk over geïnformeerd.

Wat en wanneer
In fase 2 gaan wij de westelijke rijbaan van de Schouwbroekerbrug tot aan de Costa del Sol aanpakken. Zie pdf document voor details.

Gevolgen voor bereikbaarheid omgeving Zwemmerslaan
De Zwemmerslaan is in fase 2 afgesloten voor autoverkeer, zodat wij de rotonde kunnen gaan bouwen. Wij maken het fietspad tussen de Amelandstraat en de Zwemmerslaan tijdelijk geschikt voor autoverkeer, zodat bestemmingsverkeer en de hulpdiensten via de Amelandstraat de wijk in en uit kunnen rijden.
Fietsers en voetgangers kunnen wel de Europaweg oversteken met behulp van de verkeerslichten. Na fase 2 herstellen wij de doorsteek weer als fietspad.

Hinder
Wij begrijpen dat door deze tijdelijke verkeersmaatregelen omwonenden overlast kunnen ervaren. Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat wij het kruispunt zo ombouwen naar een rotonde. De verwachting is dat deze fase medio december is afgerond.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Haarlem:
www.haarlem.nl/europaweg
Heeft u naar aanleiding van deze brief of tijdens de werkzaamheden vragen over dit project, dan kunt u contact met mij opnemen via 06 19043782 of rentes@ooms.nl.
Met vriendelijke groet,
Rob Entes
Omgevingsmanager
Ooms Construction BV

De Europaweg tussen de Schouwbroekerbrug en de Aziëweg verkeert in slechte staat. Daarom wil de gemeente Haarlem een grote ingreep doen. Hiervoor is op 20 september 2016 het definitief ontwerp (DO) vastgesteld.

Naast het noodzakelijke groot onderhoud aan de Europaweg is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om op een aantal kruispunten de verkeerslichten te verwijderen en te vervangen door rotondes. Dit blijkt ruimtelijk zonder problemen te kunnen. Ook blijkt uit een verkeersstudie dat er relatief weinig verkeer van de Europaweg gebruik maakt, waardoor de hoeveelheid asfalt gehalveerd kan worden. Dit biedt kansen voor groen, minder onderhoudskosten en een betere uitstraling. Het resultaat is een ontwerp met minder asfalt, meer groen en meer bomen, een drietal ingrepen die zorgen voor een fraaie groene entree van Schalkwijk.

Planning

  • Aanbesteding en gunning uitvoeringsfase: gereed 1 november 2016
  • Start uitvoering: zomer 2017
  • Gereed: zomer 2018

We houden u op de hoogte!

Laatste nieuws – 13 augustus 2017 :

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]