Welkomstbord Molenpark

Vorige week is door Spaarnelanden het “welkomstbord” geplaatst bij twee ingangen van het Molenpark.

Dit was een verzoek van de werkgroep Molenplas/park, die naast een aantal andere zaken, dit bord graag geplaatst wilde zien. Op dit bord staan de spelregels beschreven, die voor het park gelden. Niets nieuws dus – er zijn geen veranderingen in het gebruik gekomen – het bord geeft slechts duidelijkheid over de regels. Zodat iedereen het weet, en zich er aan kan houden.

Er zijn al veel reacties op het bord gekomen (via de Facebookpagina van de wijkraad). Dat betekent twee dingen: het bord wordt gezien, en gelezen en niet iedereen is blij met de huidige regels.

Werk aan de winkel dus voor de werkgroep voor de komende periode: eerst zullen de ervaringen van deze zomer worden besproken in een evaluatiebijeenkomst in september en dan wordt ook gekeken, of er nog verbeteringen mogelijk zijn.

Kortom, er zijn stappen gezet, maar we zijn er nog niet (helemaal).

Veel plezier in het park overigens, deze zomer!