Werkgroep “Groen” van start

Op woensdag 1 november jl. is de werkgroep “Groen” van start gegaan. Het was nog een wat voorzichtige start – er zijn nog n iet heel veel deelnemers – maar er is wel heel hard gewerkt. Tussen 10.00 en 12.00 uur heeft een aantal enthousiaste mensen zich uitgeleefd op en rond het plein achter de Jumbo. Alle bladeren zijn weggeveegd en alle onkruid langs de bebouwing en de balustrade is verwijderd. Ook is er het een en ander aan onkruid uit de vijver gevist en, laten we dit niet vergeten, er is heel veel vuil uit het water gehaald. Zou natuurlijk beter zijn, als al dat vuil er niet in terechtkomt, er staan voldoende prullenbakken rondom deze plek.

Ook is er het nodige snoeiwerk verricht bij een van de noodtrappenhuizen bij Engelenburg. Daar worden binnenkort mooie planten ingezet.

We kunnen nog veel meer handjes gebruiken bij deze werkzaamheden. Lijkt dit u iets? Meld u aan bij loes@wijkraadmolenwijk.nl of kom gewoon langs bij een van de volgende actiedagen.

Gedurende het winterseizoen (tot en met april 2018) wordt er gewerkt op elke eerste woensdag van de maand, verzamelen om 10.00 uur op het pleintje achter de Jumbo.

Graag tot dan!