Werkzaamheden asfalt Betuwelaan

Foto Michel Coumans

Donderdagavond 16 mei voert BAM Infra van 19.00 tot 0.00 uur herstelwerkzaamheden uit aan het asfalt van de Betuwelaan ter hoogte van de kruising met de Flakkeeweg en Biesbosweg.

Bereikbaarheid en parkeren

Tijdens de werkzaamheden is één rijbaan van de Betuwelaan afgesloten. Ook wordt de aansluiting van de Biesbosweg op de Betuwelaan afgesloten. Tijdens de werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig. De woningen blijven bereikbaar.

Op de Betuwelaan wordt een parkeerverbod ingesteld vanaf de Zuiderzeelaan tot aan de werkzaamheden. De exacte locatie wordt met bebording aangegeven.