Werkzaamheden Bramelpad

Binnenkort starten er werkzaamheden aan het Bramelpad in uw buurt.
Firma Compeer voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Haarlem.
Zij starten op dinsdag 15 september 2020.

Werkzaamheden
Het Bramelpad krijgt groot onderhoud, dit betekent dat het pad vernieuwd wordt vanaf het Lintumpad tot de Aarwinkelweg.
Het fietspad krijgt een andere bovenlaag, een soort platen (Easypath) die wortelopdruk tegengaan. Ook knappen we het voetpad op. Daarbij gebruiken we de bestaande trottoirtegels. Zowel het voetpad als het fietspad worden iets versmald. De extra ruimte die dit oplevert gebruiken we om meer groen te realiseren; we zaaien het in met een grasmengsel met bloemen.
Het verminderen van asfalt en stenen ten gunste van groen is goed om de heviger wordende regenbuien op te vangen en om hittestress te verminderen. Hittestress wil zeggen dat de temperaturen steeds hoger worden doordat zonlicht weerkaatst op de stenen. Daarnaast houden stenen hitte ook lang vast.

Planning
De werkzaamheden starten 15 september 2020 en duren tot en met 9 oktober 2020. Het kan voorkomen dat we de planning vanwege het weer iets aan moeten passen.

Is mijn straat nog wel bereikbaar?
Door de werkzaamheden aan het Bramelpad moeten de fietsers afstappen en hun weg vervolgen via het voetpad. De aannemer plaatst hiervoor borden.
Ook kan het zijn dat u door de werkzaamheden enige hinder kunt ondervinden. We doen ons best om overlast zoveel mogelijk te beperken. Graag vragen wij hiervoor uw begrip.

Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer Klaas van der Voet op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur via 06-5199 1885 of via k.van.der.voet@compeer-bv.nl. Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/Bramelpad