Werkzaamheden wandelpromenade

Status werkzaamheden wandelpromenade Molenwijk middengebied (maart 2018)

De gesprekken over het herstel van de wandelpromenade, de bijbehorende hekwerken, trapopgangen hellingbanen en loopbruggen tussen de Gemeente Haarlem en de 11 VvE’s zijn nog in volle gang en zullen ook na de start van de werkzaamheden worden voortgezet.

Het college van B&W heeft in januari 2018 besloten de aanbesteding van het werk stop te zetten en in de loop van het voorjaar van 2018 eerst één of meerdere proefstuk(ken) te laten renoveren. De voorbereiding voor deze werkzaamheden vindt nu plaats.

De conclusies, die uit die proefstukken getrokken kunnen worden, worden verwerkt in de definitieve renovatieplannen voor de gehele wandelpromenade. De renovatieplannen zullen, na overleg met de VvE’s, opnieuw worden begroot waarna, indien nodig, aan de gemeenteraad extra krediet wordt aangevraagd. De uitvoering van de werkzaamheden in 2018 vindt plaats in nauw overleg met een vertegenwoordiging van de VvE’s.

De gemeentelijke projectmanager gaat er van uit dat de bestuurlijke wisselingen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 geen invloed hebben op de huidige plannen en aanpak.

Namens de 11 VvE’s