Wienen over COVID 19

Beste Haarlemmers,

Graag wil ik u informeren over de maatregelen die de gemeente Haarlem neemt in reactie op de besluiten van het kabinet over bestrijding van het Corona-virus COVID 19.

Na de persconferentie van de minister-president van donderdagmiddag heb ik maatregelen in gang gezet voor de gemeentelijke organisatie en voor de stad Haarlem en het dorp Spaarndam. Ik heb er vertrouwen in dat iedereen met de landelijke richtlijnen een goede inschatting kan maken wat in deze periode van verhoogd besmettingsrisico verstandig is om wel en niet te doen.

Het voorkomen van fysiek contact hoeft nog niet te betekenen dat de zorg voor een ander ook wegvalt.

Ik realiseer me dat we in een uitzonderlijke situatie verkeren die bij heel veel mensen ingrijpt in het dagelijks leven. Daarnaast moeten we er ook op voorbereid zijn dat deze situatie langer kan gaan duren. Ik doe daarom een dringend beroep op mensen die voldoende zelfredzaam zijn om ook om zich heen te kijken en aandacht te hebben voor ouderen, mensen met een beperking of mensen in de omgeving die wellicht in eenzaamheid leven. Het voorkomen van fysiek contact hoeft nog niet te betekenen dat de zorg voor een ander ook wegvalt.

De gemeente gaat niet op slot. De gemeente heeft juist in deze tijd een verantwoordelijkheid om in te gaan op vragen en behoeften en waar mogelijk onrust in de samenleving in goede banen te leiden. We gaan daarin uit van de maatregelen en adviezen die de landelijke overheid heeft gesteld. De loketten van de gemeente blijven open en in principe gaan alle contacten met inwoners gewoon door. Ook de vergaderingen van de gemeenteraad en commissies gaan gewoon door, maar zonder publiek. De openbaarheid van deze vergaderingen is verzekerd via uitzendingen op internet.

Voor de actuele informatie over het Corona-virus raad ik u aan om de website van de GGD te volgen: www.ggdkennemerland.nl of Info gemeente Haarlem

Aan u allemaal wil ik vragen de maatregelen van de rijksoverheid goed op te volgen. Het is goed als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en hierbij oog hebben voor elkaar. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat deze ingrijpende situatie beheersbaar blijft.

Met vriendelijke groet,

Jos Wienen

Burgemeester van Haarlem