Wijkplatform

De wijkraad Molenwijk wil zich gaan omvormen naar een wijkplatform.
Wilt u hierover meedenken?
Als het aan uw hart gaat omtrent de mogelijkheden die de wijkraad heeft geschapen in het verleden om die dan ook nogmaals door te zetten naar een nieuwe vorm, dan is dit een kans om uw stem te laten horen.

Geachte wijkbewoners en andere geïnteresseerden,

Op 20 februari zal er geen reguliere wijkraadsvergadering plaatsvinden. In plaats daarvan is er een ‘brainstormsessie’ over het te vormen wijkplatform voor Molenwijk.

Als u de ontwikkelingen heeft gevolgd, weet u dat de gemeente Haarlem heeft besloten de ‘Verordening op de wijkraden’ af te schaffen om in plaats daarvan wijkplatforms op te (laten) richten.

Wijkraad Molenwijk gaat zich ‘omvormen’ naar een wijkplatform. Als bewoner van Molenwijk weet u als geen ander wat er speelt of belangrijk is in de wijk, uw buurt of straat. Het wijkplatform is voor alle bewoners van de wijk. Wij zijn daarom heel benieuw naar uw ideeën voor en naar uw mening over het wijkplatform.

Heeft u ideeën hoe het omvormen van wijkraad naar wijkplatform het beste aangepakt kan worden?
Dan is dit uw kans dit kenbaar te maken.

Wij nodigen u daarom uit deel te nemen aan de brainstormsessie op dinsdag 20 februari, 19:30u,
Frieslandlaan 1.

U wordt vriendelijk verzocht ons te laten weten of u erbij bent via brainstormsessie 20 februari

Graag tot ziens!

Dus ik zou zeggen: KOMT ALLEN!