Wijkraad vergadering 16 april

Wijkraad Molenwijk

Agenda jaarvergadering 16 april 2024

 Frieslandlaan 1
Aanvang 19.30u  – uiterlijk einde 21:30 uur
Inlooptijd 19:15 uur, deelname zonder afspraak, indien mogelijk aanmelden via info@wijkraadmolenwijk.nl

1. Opening vergadering en mededelingen door de voorzitter

2.  Voorstellen wijkraadsleden

3. Verkiezing nieuwe wijkraadsleden: aftredend en herkiesbaar Riet Ooms, voorzitter;
vacature secretaris

4.  Financieel jaarverslag

 5. Activiteiten en werkgroepen

PAUZE

6. Eerste Haarlemse Burgerberaad

In de afgelopen maanden heeft het eerste Haarlemse Burgerberaad plaatsgevonden (over duurzaamheid). Een bewoner van Molenwijk (de heer Nijman) heeft aan dit beraad deelgenomen. Hij legt uit hoe een burgerberaad verloopt. En laat zien welke resultaten daaruit zijn voortgekomen. Vanuit de gemeente Haarlem zal mevr. Anissa Akdimi, junior programmamanager Versterken Lokale Democratie, informatie verstrekken over het verloop van dit beraad.

7. Rondvraag

8. Sluiting