Wijkraad vergadering 25 april

Geachte wijkbewoners en andere geïnteresseerden,

Wij nodigen u graag uit op onze de jaarvergadering op dinsdag 25 apil 2023, inloop vanaf 19:15u in Het Open koffieHuis aan de Frieslandlaan 1.

Tijdens deze vergadering zullen wij praten over de omvorming van wijkraden naar wijkplatforms. De gemeente heeft besloten dat alle wijkraden per 1 januari 2024 zullen worden opgeheven en dat daarvoor in de plaats wijkplatforms zullen worden ingesteld. Hoe een en ander in zijn werk zal gaan is echter nog niet bekend. Wij vinden het van belang om van u te vernemen hoe onze insteek in dit proces zal moeten zijn. Wij willen namelijk dat de zaken die goed lopen in onze wijk behouden kunnen blijven.

Bijgaand treft u de agenda.

Laat u ons via de reply-functie weten of u er bij bent? Alvast bedankt.

Graag tot ziens!

Agenda 25 april