Wijkraden Schalkwijk voor Centrum Schalkwijk

Door de eis van de gemeente voor meer sociale woningen komen de nieuwbouwplannen voor Centrum Schalkwijk in gevaar.

 

De bouwplannen voor woningen in de directe omgeving van Centrum Schalkwijk liggen al klaar.
Tot voor kort werd daarbij uitgegaan van 30% sociale woningen per nieuwbouwproject.
Recentelijk werd echter het woningbouwbeleid voor de gebouwen aan de noord- en zuidzijde van Centrum Schalkwijk aangepast naar de zogenaamde ‘40-40-20 regel’ waarbij 40% van de gebouwde woningen sociale woningbouw moet zijn.
Bouwbedrijven hebben aangegeven met deze aangepaste regelgeving de geplande woningen niet te kunnen realiseren.
Ook voor het voortbestaan van Centrum Schalkwijk is het essentieel dat er een gevarieerd pakket aan woningen wordt gerealiseerd.
Om een winkelcentrum met voldoende aanbod te kunnen behouden is diversiteit en draagkracht binnen het verzorgingsgebied onontbeerlijk.

De vier wijkraden uit Schalkwijk hebben besloten de handen ineen te slaan en voeren op zaterdag 22 december actie in Centrum Schalkwijk, waarbij ze bewoners oproepen te tekenen voor een leefbaar Schalkwijk, waar een veelzijdig en compleet winkelcentrum een belangrijk onderdeel van is.

Bewoners van de wijk wordt op zaterdag 22 december uitleg gegeven en gevraagd te tekenen voor:

  • Behoud van het Centrum Schalkwijk
  • Variëteit aan winkels
  • Extra voorzieningen (bibliotheek, e.d.)
  • Kwalitatieve woningbouw aan noord- en zuidzijde van het Centrum

Omdat de wijkraden het belangrijk vinden transparant en compleet te zijn, geven ze duidelijk aan dat als men tekent, dit óók het volgende betekent:

  • Aanpassing gemeentelijke eisen voor woningbouw
  • Minder gesubsidieerde woningen in dit deel van Schalkwijk

Voor meer informatie:

Wijkraad Boerhaavewijk, dhr. Hans Hirs, Hans@hirs.be,  06 81496263
Wijkraad Europawijk, dhr. Roel Schaart, Roel.schaart@hetnet.nl, 06 55387304
Wijkraad Meerwijk, dhr. Frank Hilterman, fhilterman@hotmail.nl, 06 23 10 92 85
Wijkraad Molenwijk, mw. Riet Ooms, riet@wijkraadmolenwijk.nl, 06 54295660