Ziekenhuis van de toekomst

Wil jij meewerken aan het ziekenhuis van de toekomst?

Wij zoeken ervaringsdeskundigen uit Schalkwijk voor de toetsing van patiëntervaringen in
een zorgtraject.

Bent u:
•  Rond de 30 jaar oud en recent bevallen, of
•  Gerevalideerd van een heupfractuur, of
•  Herstellend van een beroerte.

Komt u uit Schalkwijk en wilt u meedoen aan een kort onderzoek?

Neem dan contact met ons op via: info@studiococreatie.nl of ga naar https://www.studiococreatie.nl/onderzoek voor meer informatie.

Wat gaan we onderzoeken?
We gaan met u bespreken welke stappen u heeft ondernomen, welke contactmomenten u met zorgverleners heeft gehad en welke gevoelens u heeft ervaren vanaf het moment dat u iets aan uw lichaam opmerkte tot aan het nazorgtraject.

Waarom dit onderzoek?
Het Spaarne Gasthuis stelt patiënt reizen op als input voor het verbeteren van haar dienstverlening. Zo kunnen ze inspelen op de daadwerkelijke behoeftes van cliënten en zorgverleners en kunnen ze nieuwe middelen ontwikkelen die bijdragen aan een zo prettig mogelijke ervaring van de patiënten. Zo werkt het Spaarne Gasthuis aan het ziekenhuis van de toekomst.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek zal plaatsvinden in de week van 20 april. Aan de hand van uw beschikbaarheid maken we een afspraak. Vanwege veiligheid rond het Corona-virus zal het onderzoek georganiseerd worden via een videogesprek. Het gesprek zal maximaal een uur duren. Als dank voor uw medewerking aan het onderzoek voorzien we in een cadeaubon.

Wie voert het onderzoek uit?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ground8 en Studio Cocreatie in opdracht van het Spaarne Gasthuis. Wij organiseren en faciliteren samenwerkingen waarin de behoeftes van wijkbewoners centraal staan en waar oplossingen bedacht worden die bijdragen aan een leefbare wijk. We streven naar een gezonde en inclusieve wijk, met een waardevolle lokale economie en een duurzame leefomgeving. Wij werken veel samen met onder andere de sociaal wijkteams, de bibliotheek en de Gemeente Haarlem.

www.ground8.net
www.studiococreatie.nl